Talleres de memoria

Avi Jeis

Talleres de memoria

En Avi Jeis hem creat un grup humà amb diferents perfils professionals per a donar suport a les persones grans que tenen afectacions de memòria ja sigui per una malaltia com Alzheimer o demències  per altres causes. Per això oferim un servei de tallers dues vegades a la setmana durant dues hores i mitja on es treballa:

  •  Memòria a curt termini
  • Memòria a llarg termini
  •  Reminiscència
  • Capacitat d’escoltar
  • Llenguatge
  • Càlcul
  • Manteniment de les activitats de la vida quotidiana
  • Relaxació
  • Adaptació del cuidador principal a la nova situació

El neuropsicòleg realitza informes de l’evolució del usuari del taller per a orientació de la familia i podem estar en contacte amb el doctor.

Per això, ens agradaria poder-nos trobar un dia i explicar millor les nostres